— Examencentrum

Certificering & examens

Volg een opleiding of doe examen bij KWR Exergie

Bouw aan je eigen toekomst

Bij KWR Exergie kun je alle benodigde certificaten behalen die nodig zijn. Veel van onze kandidaten komen elke 3 jaar weer bij ons terug. En dat is niet voor niets.

Vaak worden we gevraagd wat er voor nodig is om een hogere aanwijzing (diploma) te behalen. Of wat het betekent een eigen bedrijf te beginnen. Ook hier kunnen wij je adviseren of ons netwerk inzetten om je te helpen. Veel van onze klanten hebben zo hun eigen leven en toekomst opnieuw richting gegeven. Heb jij ook ambitie om je eigen carrière een positieve impuls te geven? Je kunt met ons altijd ongedwongen en zonder verplichtingen het gesprek aangaan.

VIAG is een afkorting de voluit geschreven wordt als Veiligheidsinstructie Aardgas. In deze veiligheidsinstructie staan veiligheidsprocedures die opgevolgd moeten worden wanneer men werkt aan of in de nabijheid van aardgasnetten. Het gaat hierbij om aardgasnetten die zowel onder hoge druk als onder lage druk aardgas transporteren. Verder is VIAG van toepassing bij het werken aan of in de omgeving van aardgasinstallaties en aardgasleidingnetwerken. Het VIAG is opgesteld door het Netbeheer Nederland en is met name bedoelt voor energiebedrijven.

Alle aanwijzingen worden bij KWR geëxamineerd.

BEI

De afkorting BEI staat voor: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. BEI certificaten worden door netbeheerders verplicht gesteld wanneer monteurs werkzaamheden verrichten aan de systemen die onderdeel uitmaken van de elektriciteitsvoorziening die eigendom zijn of in beheer zijn van netbeheerders. Daarnaast moeten monteurs die in opdracht van netbeheerders in de buurt van elektriciteitsvoorzieningsystemen werken ook in bezit zijn van een BEI certificaat. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het soort werkzaamheden dat aan het Elektriciteitsvoorzieningsysteem wordt verricht en de verantwoordelijkheid die de persoon daarbij draagt. Een BEI certificaat gaat met name om de veiligheid. Veilig werken met hoogspanning, midden spanning of laagspanning is belangrijk of er nu onderhoud uitgevoerd wordt of nieuwe systemen worden aangelegd.

Alle aanwijzingen worden bij KWR geëxamineerd.

Veiligheidsexamen VeWa staat voor Veiligheidsvoorschriften Warmte. Het VeWa-examen is bedoeld voor werknemers van energiebedrijven / derden die werk uitvoeren met, of in de nabije omgeving van, warmtevoorzieningssystemen. Je wordt getoetst op kennis en maatregelen van mogelijke risico’s op het moment dat je werkzaamheden verricht aan warmtevoorzieningssystemen. Monteurs die werken met warmtesystemen hebben een veiligheidscertificaat nodig om het veilig werken te waarborgen. Ook hier wordt onderscheid gemaakt in soort werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Elk niveau vraagt om een eigen certificaat.

Alle aanwijzingen worden bij KWR geëxamineerd.

BHV

Maatwerk gericht op werkzaamheden binnen de infratechniek. Wij trainen mensen in de gevaren die er zijn in de praktijk wereld van de monteurs. Dus in de bij ons ingerichte praktijklokalen of op locatie bij onze klanten. U kunt als werkgever een aantal van uw werknemers zowel bij ons als bij u op de locatie laten opleiden. Ook kunt u zich als individu (ZZP ‘er) aanmelden. BHV trainingen vinden dan bij ns op de locatie plaats. Kijk snel naar de beschikbare data.

— Daarom KWR

Wie wij zijn

Wat wij bij KWR Exergie belangrijk vinden en waar je ons aan kan herkennen

Competentiegericht

Opleiden medewerkers van regionale infrabedrijven

Diplomering

Gecertificeerd (Dekra) examenbureau

Praktijkgericht

In ons professionele opleidingscentrum

Hercertificering

Mogelijkheid tot hercertificering

Betrokken docenten

Pedagogisch en didactisch bevoegd om les te geven

Erkende locatie

Modern en voorzien van alle faciliteiten